ساختمان vessel

برای ایجاد الگوی هندسی پیوسته پله ها که از 154 راه پله بهم پیوسته تشکیل شده ، ساختار بنا می بایست خود اتکا باشد. یعنی راهکاری لازم بود که نیاز به تیر و ستون اضافه نداشته باشد. ... ادامه مطلب