ما که هستیم

هنر و معماری ساباط

ما با تولید و عرضه محتوا در زمینه هنر و معماری و همچنین با اطلاع رسانی رویداد های هنر و معماری سعی بر افرایش سطح اطلاعاتی کاربران داریم.

پایه‌گذاران : مهندس سعید ابوالعاده علمداری – مهندس آرمین آلوشی

ویدئو هنر و معماری ساباط