ساختمان مسکونی خانه سبز

در گذشته زندگی انسان در ارتباط بیشتری با طبیعت بود، اما به مرور زمان و با توسعه تکنولوژی و به ویژه افزایش زندگی آپارتمان نشینی این ارتباط روز به روز کم رنگ تر شده و به عبارتی می توان گفت دیگر از بین رفته است. ... ادامه مطلب

ساختمان شرکت داروسازی سیناژن

طراحی این مجموعه شامل فضاهای در هم تنیده تولیدی، تاسیساتی، انبارها، پشتیبانی، آزمایشگاهی، مدیریتی و اداری و فضاهای باز، بسته و نیمه باز در قالب دو حجم مجزا و در عین حال متصل می باشد. ... ادامه مطلب
ویلای کوهسار

ویلای کوهسار

در این مقاله به شرح و بررسی ساختمان ویلایی کوهسار کاری از دفتر معماری دیگر پرداخته شده و چالش ها و ویژگی ها این بنا ارایه گردیده است. ... ادامه مطلب